Besiktning pallställ

Vi hjälper dig att få ditt lager besiktat och godkäntmed våra erfarna besiktnings män
Enligt Europa standard EN 15635 som ersätter äldre standard SS 2240 ska har du ett ansvar för säkerheten i ditt lager.

En årlig besiktning ser till att du uppfyller kraven och även har en trygg miljö för era medarbetare


Kontakta oss idag!