Säkerhet i lager

GBD erbjuder besiktning av ditt pallställ

Arbetsmiljöverket har skärpt reglerna för säkerhet gällande
pallställ i deras publikation AFS 2006:4

Arbetsgivaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att
pallstället inte har förändrats eller skadats så att det finns risk för olyckor.  

Kontakta oss gärna för mer information!

Gavelskydd

Stolpskydd

Rasskydd

Gavlarna är väldigt utsatta för trucktrafiken och blir ofta påkörda med ibland ganska allvarliga följder.
För att förhindra påkörningen finns våra gavelskydd.
De tar upp stötarna och ger ställaget en längre livslängd.

Stolparna är väldigt utsatta för trucktrafiken och blir ofta påkörda med ibland ganska allvarliga följder. För att förhindra påkörningen finns våra stolpskydd. De tar upp stötarna och ger ställaget en längre livslängd.

Används då man behöver skydda personal eller utrusning mot material som faller ner från ett pallställ.

Extra viktigt är detta då personal jobbar i anslutning till pallstället och då är rasskydd ett krav enligt svensk standard SMS2240.

Pallpaneler

Halvpallsinsatser

test

Pallpaneler läggs över pallställets bärbalkar för att bära tyngre gods som lådor och EUR pallar. Varje panel är 150mm bred och klarar en belastning på 225 kg/st. Den är även lämplig att placera som skydd ovanför truckgenomgångar i pallställage.

Finns i olika dimensioner beroende på gods och djup på pallställ. Tål 1000 kg belastning. Halvpallsinsatser används även som säkerhet för att pallar inte ska rasa genom ställaget.

test.