Belastningstabeller och montageinstruktion

 1. Belastningstabell Gavel PN 85-140 (kg)
 2. Belastningstabell Bärbalkar PN 85-140 (kg/balkpar)
 3. Belastningstabell Tillbehör 
 4. Belastningstabell Utdragsenheter 
 5. Skruvning av gavlar 
 6. Montering av distansstag 
 7. Verktyg 
 8. Säkerhet 
 9. Kontroll 

  Easysae rörsystem katalog

pdf  Pallställ:Ladda ned alla belastningstabeller  (pdf, 488 kb)
pdf Pallställ: Ladda ned montageinstruktion (pdf, 2,0 mb)

 

 

 Belastningstabell Gavel PN 85-140 (kg)

gavel2 09

 

 

 


barbalkar09

 

 tillbehor09

 

 utdrag09

 

 skruvning09

 

skruvning 209

 

 distans09

 

Verktyg

Följande verktyg används av våra egna montörer och är därför endast rekommendationer:

Snörslå med kritpulver eller laser, måttband typ Talmeter, Vattenpass, Betongborrmaskin och Multimonti skruv ex 10x70mm, 8 mm betongborr, Pneumatisk eller elektrisk mutterdragare (50Nm). Gummiklubba typ Sunnex medium.

 

 

Säkerhet

Pallstället skall vara förankrat i betonggolv eller enligt GBD:s direktiv i andra fall. Arbetsmiljöverket har skärpt sina regler för ställage och följande gäller:

 1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
 2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
 3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
 4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

 

För mer info hänvisar vi till AFS 2006:4 på arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

 

 

Kontroll

Monteringskontroll

Innan pallstället tas i bruk skall monteringen kontrolleras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

 

Fortlöpande kontroll

Pallstället ska fortlöpande kontrolleras vad gäller säkringar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet och stabilitet.

 

Periodisk kontroll

Minst var 12e månad ska pallstället kontrolleras så att det överensstämmer med denna bruksanvisning.

 

Omkontroll

Omkontroll ska alltid utföras i samband med omflyttning av bärbalk eller annan ombyggnation. Beställaren eller användaren ansvarar för att ovannämnda kontroller blir utförda.

Viktiga kontrollpunkter är:

 1. Låssprintar på samtliga balkar och utdragsenheter
 2. Bärplanen inte är överbelastade
 3. Sektionslasterna inte överskridna
 4. Påkörda balkar, gavlar och utdragsenheter
 5. Golvets skick och lutning
 6. Pallarnas kvalitet och placering i ställaget