Vinn tid och utrymme med utdragsenheter

Hos oss hittar du de mest flexibla utdragsenheten på marknaden!

Söker ni en funktionell utdragsenhet som maximerar utrymmet både på lagret och i monteringslinjen kontakta oss!
Vi tillverkar dessa i egen maskinpark och har möjligheter till snabba anpassningar.
Våra enheter har bland annat dessa styrkor

  1. Elektriskt drivna enheter gör hanteringen både snabb och ergonomisk
  2. Den  lågbyggda utdragsenheten har endast 30 millimeter bygghöjd!.
  3. Varje löpmeter utefter pallstället kan du bestämma nivån på utdragsenheten. Andra system är bundna till bärbalkar
  4. Största hjulen på marknaden= lätt att manövrera
  5. Kombinera andra produkter i samma sektion
  6. Inga verktyg krävs för montering! Du vinner tid med den smidiga snabbkopplingen bajonettfattning.

Utdragsenheter i pallställ

Gavelhängda utdragsenheter direkt i pallställ

Elektriska utdragsenheter

Elektrisk utdragsenhet 100%

Dagens moderna industri har medfört att vi var först på marknaden med en elektrisk driven utdragsenhet 100%
som ger dig både snabb hantering och ergonomi för tunga pallar. Läs mer här

Produktsortiment för utdragsenheter